top of page

LEGO SERIOUS PLAY

Op zoek naar een verdiepende en vernieuwende manier om te bouwen aan de toekomst van jouw bedrijf of organisatie? Ervaar de kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® en ‘give your mind a hand’! 

Waarom LEGO® SERIOUS PLAY®? 
Modellen bouwen, verhalen vertellen en samen creëren, dat is wat je doet met LEGO® SERIOUS PLAY®. De door LEGO® zelf ontwikkelde methode is gericht op het bouwen van betere en sterkere organisaties. Strategieën voor start-ups, vernieuwende beleidsvisies maar ook teamontwikkeling: met LEGO® SERIOUS PLAY® bouw je samen aan de toekomst. Het bouwen met de bekende LEGO®-steentjes in combinatie met de goed doordachte methodische stappen, maken LEGO® SERIOUS PLAY® tot een krachtige aanpak voor diverse vraagstukken.

LSP_basics.jpg

Maar wat biedt LEGO® SERIOUS PLAY® dan precies?

In een notendop:

  • je brein handen en voeten geven: door het bouwen van verhalen in 3D-LEGO®-modellen, geef je je brein, je gevoelens en je gedachten handen en voeten;

  • 100% participatie: veel overleggen kennen de 20/80- verhouding: 20% van de mensen is 80% aan het woord. Dit kost bedrijven niet alleen tijd, maar ook geld, kennis en motivatie. Tijdens een LEGO® SERIOUS PLAY®- workshop bouwt en deelt iedereen zijn/haar verhaal: ieders inbreng doet ertoe.

  • ontketenen van nieuwe kennis: doordat je fysiek verhalen bouwt, activeer je (andere) delen van je brein die nieuwe kennis ontketent.

  • het systeem begrijpen: door zowel individueel als gezamenlijk te bouwen en je speelveld in kaart te brengen, leer je het systeem (vanuit een ander perspectief) zien. 

  • organisatiedoelen verbinden aan individuele doelenhet meest loyaal blijft een mens aan zijn eigen normen, waarden en levensvisie. Deze zaken koppelen aan de doelen van een organisatie, maakt dat je in weerbarstige tijden tegen een stootje kan. 

  • het doorbreken van patronen: het geeft inzicht, legt patronen bloot en geeft je middelen in handen om te komen tot nieuwe oplossingen. 

IMG_2892.jpg
Wat doe je tijdens een bijeenkomst?

Met LEGO® SERIOUS PLAY® bouw je samen aan de toekomst. Je start bij het bouwen en delen van individuele verhalen en je werkt geleidelijk toe naar een gezamenlijk verhaal. Dat verhaal ga je vervolgens ‘testen’: samen breng je het krachtenveld en mogelijke kansen en bedreigingen in kaart. Dit mondt uit in richtinggevende principes. Deze methode geeft inzicht in zowel het perspectief van de individu, de onderliggende teamdynamiek en je positie in het grotere geheel. De combinatie van bouwen en verhalen delen maakt LEGO® SERIOUS PLAY® tot een krachtige werkwijze die helpt dromen en ideeën te realiseren. 

Zelf aan de slag!
Wil je zelf de kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® ervaren? Nuala is gecertificeerd LEGO® SERIOUS PLAY®-facilitator en denkt graag mee hoe je jouw vraagstuk al bouwend kan verkennen, verdiepen of zelfs oplossingsrichtingen kan creëren.

bottom of page