Vaak krijg ik de vraag wat ik doe en hoe ik dat doe. Wat leveren het trainen, faciliteren en begeleiden van ontwikkel- en veranderprocessen op creatieve wijze op? Wanneer een bouwvakker een huis bouwt, heb je een concreet en tastbaar resultaat dat staat als een huis. Doe je het goed, dan leveren ontwikkel- en veranderprocessen en trainingen gericht op 21st century skills je dat ook op. Een aantal voorbeelden van mijn eerdere trajecten.

Verander- en ontwikkeltrajecten

Innoveren met Theory U: leer- en verandertraject #UlabNB

IMG_4706

In mijn rol als procesbegeleider en innovatieadviseur bij de provincie Noord-Brabant, was ik één van de verbindende, organiserende en drijvende krachten achter #UlabNB, een leertraject met diverse doelen:

  • complexe vraagstukken door middel van de veranderaanpak Theorie U doorgronden
  • samenwerken met andere partners en een lerende community bouwen
  • en vernieuwende manieren van leren en opleiden binnen de overheid verkennen.

Van september tot en met november 2015 nam de provincie Noord-Brabant – onder de noemer #UlabNB – deel aan de massive open online course ‘#Ulab: transforming business, society and self’. Samen met 45.000 mensen wereldwijd volgden we de online training over de veranderaanpak Theory U, aangeboden door de Amerikaanse universiteit MIT.  Aanvullend op de online training van MIT, organiseerde de provincie wekelijks gefaciliteerde offline ontmoetingen waarin we de theorie toepasten op maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken. Met een groep van 100 veranderaars uit overheid, onderwijs en ondernemend Brabant hebben we met #UlabNB een beweging in gang gezet. Een impressie van deze leerreis vind je in dit online magazine.

Sociale innovatie in de ruimtelijke ontwikkeling met MozaïekBrabant

Scan MozaiekBrabant

Op een interactieve wijze bouwstenen creëren voor nieuw provinciaal ruimtelijk beleid. Dat deden we van oktober 2014 tot maart 2015 met de rondtrekkende karavaan MozaïekBrabant: een tentoonstelling met een speciaal ontworpen tapijt van 3 bij 12, aangevuld met een programmering met debatten, films en workshops, georganiseerd door partnerorganisaties. Samen met een energiek team kreeg ik de vrijheid te experimenteren met nieuwe wijze van samenwerken, verbond partijen en nam de interne organisatie mee door andere wijzen van beleid maken te laten ervaren.

De karavaan was een gevolg van deelname van Brabant aan de tweejaarlijks terugkerende Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam ofwel IABR 2014, als aanloop voor de nieuwe Omgevingsvisie. Het resultaat van deelname aan de IABR 2014 waren een intensief onderzoek naar wat Brabant bijzonder maakt én hoe we, door andere verbindingen te maken, ons landschap beter kunnen benutten. De oogst van dit traject strekt verder dan bouwstenen: het heeft geleid tot nieuwe samenwerkingen en verbindingen. En tot op de dag van vandaag kent het een vervolg zoals in Mozaïek Dommelvallei.

Trainingen en workshops

Training ‘Bouwen met Beeld’ (voor gemeente Oss, gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en op open inschrijving)

waarom visualiseren

‘Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden’. Niet voor niets een bekende uitspraak: 90% van de informatie die ons brein verwerkt is visueel. En dat verwerkt het brein ook nog eens 60.000 keer sneller dan tekst. Als we een verhaal horen, blijkt dat er na 3 dagen maar 10% blijft hangen. Dit wordt echter verzesvoudigd als je je verhaal beeld geeft. Beeld helpt ons niet alleen beter onthouden. Het zet ook aan om op een andere manier te denken, verbindingen te leggen en zelfs gesprekken te voeren.

Ondanks deze wetenschap, werken veel organisaties voornamelijk met tekst om verhalen te vertellen. Dat patroon is te doorbreken door te laten ervaren dat het anders kan. Eén van die manieren is door te leren hoe je je verhaal zelf beeld kan geven: sketchnotes, visual notes of visual harvesting genoemd.

Vanessa Duterloo en ik ontwikkelden daarom de training ‘Bouwen met Beeld’. Om door middel van bouwstenen zelf beeld te geven aan je verhaal, maar ook om je brein te activeren om op een andere manier verbindingen te leggen en vanuit een ander perspectief te kijken naar jouw uitdaging.

Training Faciliteren van verandering (voor waterschap Aa en Maas en gemeente Uden)

visual Leren faciliteren van veranderingvisual Leren faciliteren van veranderingLeren faciliteren van verandering kleinVeel organisaties staan vandaag de dag voor complexe uitdagingen die vragen om een creatieve aanpak en oplossing. Om te komen tot een aanpak die werkt en waar iedereen voor wil gaan, is samenwerking, draagvlak en momentum creëren nodig. Het vormgeven van deze ontwikkel- en veranderprocessen en het faciliteren ervan vraagt om (creatieve) proceskennis. Om te ontdekken wat de vraag achter de vraag is. Om te begrijpen welke partners aan tafel zitten, welke groepsdynamiek dit te weeg brengt en met welke intentie men aan tafel zit. En om een procesdesign te ontwikkelen dat goed doordacht is en welke tegelijkertijd flexibel is wanneer het groepsproces daarom vraagt. Jonas Heffels en ik ontwikkelden daarom de training faciliteren van verandering. We willen deelnemers meenemen in de wereld van (het waarom van) veranderkunde en hen voorzien van praktische tools om zelf veranderprocessen gericht vorm te geven.

Bouwen aan de toekomst met LEGO® SERIOUS PLAY® (voor o.a. gemeente Leiden, A+O Fonds, Waterschap Aa en Maas, Hendriks Bouw, Koninklijke Stichting DefensieMusea, Avans Hogeschool, Nog Nooit Meegemaakt Scouting Petrus & Paulus, e.a.)

Scan LSP

Verhalen delen, samen creëren en bouwen aan de toekomst: dat is wat je doet met LEGO® SERIOUS PLAY®. LEGO® SERIOUS PLAY® is een door LEGO® zelf ontwikkelde methode, gericht op het bouwen van betere en sterkere organisaties. Het bouwen met de bekende LEGO®-stenen in combinatie met de methodische stappen, maken LEGO® SERIOUS PLAY® tot een krachtige, patroondoorbrekende aanpak voor allerlei vraagstukken van beleid en organisatie. LEGO® SERIOUS PLAY®-workshops starten altijd met ‘skillsbuilding’ ofwel kennismaken met het materiaal en het kernproces van LEGO® SERIOUS PLAY®: een vraag poneren, modellen bouwen, verhalen delen en reflecteren. Daarna worden individuele verhalen gebouwd, gedeeld en hierop wordt samen gereflecteerd. Vervolgens bouw je een gezamenlijk model gebaseerd op alle inzichten. Ook kun je, nadat je een een gezamenlijke identiteit hebt gebouwd, door met het in kaart brengen van je stakeholders, het uitspelen van gebeurtenissen die effect kunnen hebben op jouw identiteit en het creëren van rechtgevende principes. Ik probeer in mijn workshops waar kan te werken met een voor de klant relevant vraagstuk: zodoende maak je niet alleen kennis met de methode maar liggen er ook inzichten en concrete verhalen waarmee je verder kan.